17 Februarie 2019 | Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Bacau, adresa: Romania, Bacau, Stefan cel Mare nr. 17A (600359) Romania, Bacau, Stefan cel Mare nr. 17A (600359) | Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Bacau, telefon: +40 372.777.859+40 372.777.859 | Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Bacau, email: contact at dasbacau dot rocontact at dasbacau dot ro
 

Alocatia pentru sustinerea familiei


Facebook Google Plus Twitter Stumble Upon delicious

Se acorda:
1. Conform Legii nr. 277 din 24.12.2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei


TITULAR – reprezentantul familiei, care întocmeşte cererile pentru stabilirea şi acordarea alocaţiei pentru sustinerea familiei.

BENEFICIARI - Familia formata din sot, sotie si copii aflati in intretinerea acestora, care locuiesc impreuna, familia formata din persoana singura si copiii aflati in intretinerea acesteia si care locuiesc impreuna cu aceasta, barbatul si femeia necasatoriti, cu copiii lor si ai fiecaruia dintre ei, care locuiesc si gospodaresc impreuna.


CUANTUMUL LUNAR AL ALOCAŢIEI DE SUSTINEREA FAMILIALA


Familiile cu ambii parinti cu venitul net mediu lunar pe membru de familie sub 200 lei:

 • 1 copil – 82 LEI
 • 2 copii – 164 LEI
 • 3 copii – 246 LEI
 • 4 sau mai mulţi copii – 328 LEI

Familiile cu ambii parinti cu venitul net mediu lunar pe membru de familie intre 201 si 530 lei:

 • 1 copil – 75 LEI
 • 2 copii – 150 LEI
 • 3 copii – 225 LEI
 • 4 sau mai mulţi copii – 300 LEI

Familiile cu un parinte cu venitul net mediu lunar pe membru de familie sub 200 lei:

 • 1 copil - 107 LEI
 • 2 copii – 214 LEI
 • 3 copii – 321 LEI
 • 4 sau mai mulţi copii – 428 LEI

Familiile cu un parinte cu venitul net mediu lunar pe membru de familie intre 201 si 530 lei:

 • 1 copil – 102 LEI
 • 2 copii – 204 LEI
 • 3 copii – 306 LEI
 • 4 sau mai mulţi copii – 408 LEI

STABILIREA ŞI PLATA DREPTURILOR

Alocaţia de sustinere a familiei se acordă lunar pe bază de cerere şi declaraţie tip, însoţită de actele doveditoare privind componenţa familiei, veniturile acesteia si, dupa caz, privind frecventarea cursurilor scolare de catre copiii aflati in intretinere care se înregistrează la primăria localităţii în a cărei rază teritorială domiciliază sau îşi are reşedinţa familia.


OBLIGAŢII

 • Familiile care beneficiază de alocaţie de sustinere familiala au obligaţia să comunice în scris Primarului în termen de maximum 15 zile orice modificare cu privire la componenţa familiei şi/sau a veniturilor realizate de aceştia.

Dreptul la alocatie se acorda incepand cu luna inregistrarii / depunerii cererii.


RESPINGERE, SUSPENDARE, ÎNCETARE


RESPINGERE – venituri lunare pe membru de familie mai mari de 530 lei şi refuzul de a furniza informaţiile necesare pentru întocmirea anchetei sociale.


ÎNCETARE – beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile legale de acordare a dreptului.


Acte necesare:

 • Copie acte de identitate, pentru toti membrii familiei cu varste peste 14 ani;
 • Copie certificate de nastere, pentru toti membrii familiei;
 • Copie certificat de casatorie, copie livret de familie, copie certificat grad de handicap (dupa caza);
 • Adeverinta de salariu (venit net) / Cupon de pensie / Cupon de somaj / Alte indemnizatii;
 • Cupon alocatie de stat sau extras de cont;
 • Certificat de atestare fiscala sot si sotie, eliberat de directia Economica (Impozite si Taxe Locale), din cadrul Primariei Bacau;
 • Adeverinta de elev in care sa fie specificate nota la purtare si daca elevul are absente;
 • Cerere tip completata personal;
 • Dosar cu sina.

Notă: La depunerea dosarului trebuie prezentate toate actele în original!

Venitul lunar net pe membru de familie trebuie să fie mai mic de 530 lei.

la depunerea dosarului toate actele trebuie să aibă data cu luna depunerii dosarului (adeverinţe elev/salariu/cupon pensie/şomaj/alte indemnizaţii, certificate fiscale şi de rol).

 

Despre noi

Vezi istoricul si misiunea serviciului nostru.

Citeste »

Ajutor

Verifica rubrica Intrebari frecvente pentru a gasi raspunsul la cele mai comune probleme.

Intrebari frecvente (FAQ) »

Ia legatura cu noi

Telefon: +40 372.777.859
Email: contact at dasbacau dot ro

Contact online »