17 Februarie 2019 | Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Bacau, adresa: Romania, Bacau, Stefan cel Mare nr. 17A (600359) Romania, Bacau, Stefan cel Mare nr. 17A (600359) | Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Bacau, telefon: +40 372.777.859+40 372.777.859 | Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Bacau, email: contact at dasbacau dot rocontact at dasbacau dot ro
 

Centrul de Zi "O Scoala pentru toti"


Facebook Google Plus Twitter Stumble Upon delicious

Centrul de zi "O şcoală pentru toţi" se adresează unei comunităţi alcătuită cu preponderenţă din rromi, care se caracterizează printr-un nivel scăzut de trai, educaţie, igienă şi o rată ridicată a infracţionalităţii.

Derularea proiectului de teme, pentru perioada 15/09/2003-15.07.2004, a fost demarat de Fundaţia de Sprijin Comunitar avand ca parteneri Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bacău, Directia de Asistenţă Socială şi Asociaţia "Ovidiu Rom".

Programul Proiect a fost continuat sub egida Fondului Roman de Dezvoltare, DAS şi I.S.J. Bacău (care au finanţat programul in perioada 01.09.2004 - 1/11/2005) avand ca parteneri : Direcţia de Sănătate Publică, Asociaţia "Ovidiu Rom", F.S.C., Asociaţia "Rom Star".

Prin Hotărarea Consiliului Local Bacău, nr.326/30.11.2005, programul este preluat de către S.P.A.S. al Municipiului Bacău ca urmare a ajungerii la termen a perioadei de implementare şi infiinţare a acestui proiect prin Fondul Roman de Dezvoltare Socială, Bucureşti. Rezultatele obţinute impun continuarea programului proiect de către instituţiile implicate in implementarea lui pe o perioadă nedeterminată.


Persoanele vizate din cadrul acestei comunităţi sunt:


 • copiii cu varstă cuprinsă intre 3-6 ani care nu pot beneficia de o educaţie adecvată şi de o igienă personală corespunzătoare, proveniţi din familii sărace cu un nivel scăzut de educaţie, aflaţi in situaţii de criză, cu domiciliul in Municipiul Bacău;
 • copii cu varstă cuprinsă intre 7-14 ani care sunt sau pot fi elevi ai şcolii primare ce nu au un mediu propice de desfăşurare a activitătilor extraşcolare, care au abandonat şcoala sau sunt in pericol de abandon şcolar;
 • adulţi nealfabetizati (cu preponderentă rromi) din cartierul Izvoare.


Locaţia pentru acest proiect a fost stabilită in Şcoala cu clasele I-VIII "Octavian Voicu" - secţie din str. Ciprian Porumbescu nr. 5 a Şcolii cu clasele I-VIII "Octavian Voicu", Bacău, deoarece populaţia ce locuieşte in această zonă (conform anchetelor efectuate de S.P.A.S. şi a situaţiei statistice furnizată de Asociaţia "Ovidiu Rom", precum şi din recensămantul populaţiei şcolare efectuat de cadrele didactice ale şcolii, se confruntă cu cel mai inalt grad de sărăcie inregistrat la nivelul municipiului Bacău.

Prin implementarea Proiectului "O şcoală pentru toţi", Consiliul Local Bacău (prin S.P.A.S., in parteneriat cu I.S.J. Bacău, D.S.P., Asociaţia "Ovidiu Rom" şi Şcoala cu clasele I-VIII "Octavian Voicu" Bacău, işi propune să arate că nu ignoră diversificarea problemelor sociale şi cauzele care au impins comunitatea (căruia ii aparţine grupul ţintă) către o accentuată marginalizare socială, ci işi propune extinderea serviciilor şi crearea altora noi.


Servicii specifice oferite


 • susţinerea cursurilor in regim intensiv de grupă pregătitoare pentru integrarea in invăţămantul şcolar primar al copiilor de varstă cuprinsă intre 7 – 14 ani, ce trebuie să se inscrie in noul an şcolar sau care au abandonat şcoala din diferite motive;
 • pregătirea zilnică a lecţiilor date ca teme;
 • servicii de ingrijire şi educaţie ;
 • evaluarea periodică a situaţiei sociale a familiei copilului;
 • consilierea familiei cu privire la drepturile şi obligaţiile copilului şi a părinţilor acestuia;
 • realizarea activităţilor recreative – extraşcolare de club;
 • acordarea de asistenţă medicală şi consiliere pe teme de igienă personală;
 • asigurarea măsurilor de igienă personală;
 • susţinerea activităţii specifice grupului de grădiniţă pentru toţi copiii preşcolari ;
 • asigurarea zilnică a unui supliment nutritiv;
 • susţinerea de cursuri de alfabetizare pentru adulţi;
 • asigurarea serviciilor de consiliere şcolară, juridică şi psihologică;
 • susţinerea cursurilor de planificare familială şi educaţie sexuală;
 • asigurarea periodică a unui consult general pentru toţi beneficiarii Centrului
 • efectuarea periodică de pregătire pentru voluntarii din cadrul Asociaţiei "Ovidiu Rom” şi membrii echipei din cadrul Centrului "O şcoală pentru toţi".

Etapele admiterii copilului in centru:


 • cerere de inscriere la fiecare inceput de an şcolar (pentru Centrul de Zi sau cazuri speciale se admit cereri şi in timpul anului şcolar);
 • formular de evaluare;
 • ancheta socială;
 • completarea dosarului cu actele necesare, respectiv:
  • cerere de inscriere
  • formular de evaluare
  • certificat de naştere copil (copie)
  • adeverinţa medicală copil
  • buletin sau carte de identitate părinţi (copie)
  • certificat de căsătorie părinţi (copie)
  • sentinţa civilă de divorţ, dacă este cazul (copie)
  • adeverinţa de venituri (de salariat, cupon de pensie, cupon de şomaj, certificat de atestare fiscală)
  • ancheta psiho-socială privind situaţia familiei copilului;
  • planul de servicii
  • acord contractual cu familia
 • acord contractual cu familia;
 • admiterea in centru.


Informaţii de contact


Şcoala cu clasele I-VIII "Octavian Voicu" - secţia Izvoare, din str. Ciprian Porumbescu nr. 5, telefon: 0234/574655, fax: 0234/586492.


 

Despre noi

Vezi istoricul si misiunea serviciului nostru.

Citeste »

Ajutor

Verifica rubrica Intrebari frecvente pentru a gasi raspunsul la cele mai comune probleme.

Intrebari frecvente (FAQ) »

Ia legatura cu noi

Telefon: +40 372.777.859
Email: contact at dasbacau dot ro

Contact online »