17 Februarie 2019 | Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Bacau, adresa: Romania, Bacau, Stefan cel Mare nr. 17A (600359) Romania, Bacau, Stefan cel Mare nr. 17A (600359) | Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Bacau, telefon: +40 372.777.859+40 372.777.859 | Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Bacau, email: contact at dasbacau dot rocontact at dasbacau dot ro
 

Documente necesare pentru internarea in Caminul pentru Persoane Varstnice Bacau


Facebook Google Plus Twitter Stumble Upon delicious

 • Cerere din partea solicitantului
 • Ancheta socială
 • Raport de evaluare eliberat de Biroul Persoane Varstnice şi Persoane cu Handicap din cadrul S.P.A.S. Bacau
 • Recomandare medicală de la medicul de familie
 • Raport de evaluare a stării de sănătate şi evaluarea statusului senzorial şi psiho-afectiv de la medicul de familie, semnat si ştampilat pe fiecare pagină
 • Acte medicale: radiologie, film pulmonar, examen psihiatric, VDRL, examen dermatologic, test SIDA – pana la 60 ani – adeverinţe de la medici specialişti
 • Certificat medico-legal de la Cabinetul de Medicină Legală
 • Copie după fişa medicală de la circa de domiciliu
 • Certificat de atestare fiscală
 • Cupon de pensie
 • Copii după: buletin de identitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie, certificat de deces al soţului/soţiei, hotărare de divorţ (după caz)

Dacă solicitantul nu are susţinători legali:

 • Declaraţie notarială, pe propria răspundere, că nu are susţinători legali

Dacă solicitantul are susţinători legal

 • Declaraţie notarială a susţinătorilor legali, dacă solicitantul nu are o pensie suficientă pentru a-şi achita integral contribuţia de intreţinere la cămin
 • Copii după acte de stare civilă ale susţinătorilor legali (buletin de identitate, certificat de căsătorie, certificat de deces sau hotarare de divorţ)
 • Copie după actele care atestă că susţinătorii au in ingrijire alte persoane
 • Adeverinţa de salariu / cupoane de pensie şi alte acte din care să rezulte veniturile obţinute de susţinătorii legali; declaraţie notarială pe propria răspundere, atunci cand aceştia nu realizează venituri
 • In cazul in care solicitantul nu are capacitatea de a-şi gestiona singur veniturile, bunurile, procura notarială sau curatelă
 • Dosar cu şină.

Dacă solicitantul deţine locuinţă proprietate personală

 • Declaraţie notarială prin care declară pe propria răspundere că nu-şi instrăinează locuinţa proprietate personală şi desemnează persoana care va avea grijă de aceasta in perioada cat este internat in Căminul pentru Persoane Varstnice Bacău
 • Declataţie notarială pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din cămin, in cazul in care va inchiria locuinţa, va aduce la cunoştinţă Comisiei de Internare, urmand ca aceasta să analizeze oportunitatea acordării in continuare a asistenţei sociale.

 

Despre noi

Vezi istoricul si misiunea serviciului nostru.

Citeste »

Ajutor

Verifica rubrica Intrebari frecvente pentru a gasi raspunsul la cele mai comune probleme.

Intrebari frecvente (FAQ) »

Ia legatura cu noi

Telefon: +40 372.777.859
Email: contact at dasbacau dot ro

Contact online »