17 Februarie 2019 | Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Bacau, adresa: Romania, Bacau, Stefan cel Mare nr. 17A (600359) Romania, Bacau, Stefan cel Mare nr. 17A (600359) | Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Bacau, telefon: +40 372.777.859+40 372.777.859 | Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Bacau, email: contact at dasbacau dot rocontact at dasbacau dot ro
 

Dosarul de stimulent educational


Facebook Google Plus Twitter Stumble Upon delicious

SE ACORDĂ

  • Conform Legii nr. 248 din 28 octombrie 2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate
  • Conform Hotărârii nr. 15 din 19 ianuarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă

TITULAR ŞI BENEFICIAR

Beneficiarul stimulentului educațional este copilul, iar titularul tichetului social pentru grădiniţă este reprezentantul familiei, respectiv reprezentantul legal al copilului.

CUANTUM

Valoarea nominală lunară a stimulentului educaţional se raportează la indicatorul social de referinţă și este de 0,1 ISR (50 lei), pentru fiecare copil înscris la grădiniţă, beneficiar al stimulentului educaţional.

CONDIŢII

1.Beneficiază de stimulentul educaţional acordat sub formă de tichete sociale copiii de grădiniţă din familii defavorizate, cetăţeni romani, care au domiciliul sau reşedinţa in România, venitul pe membru de familie nu depășește 284 lei/membru și care frecventează în mod regulat unităţile de învăţământ preşcolar.

2. Stimulentul se acordă şi copiilor din familii defavorizate fără domiciliu (persoane fără adăpost), numai pe perioada în care acestea se află în evidenţa Direcției de asistenţă socială precum și copiilor din familii defavorizate care nu au cetăţenie română, dacă au domiciliul sau reședința în România și beneficiază în condițiile legii, de o formă de protecție

STABILIREA ȘI PLATA DREPTULUI

1. Dreptul la stimulent se acordă începând cu luna în care beneficiarul îndeplineşte criteriile de eligibilitate, pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, însoţite de actele doveditoare care să ateste componenţa familiei, veniturile acesteia şi dovada înscrierii la grădiniţă a copilului de vârstă preșcolară.

2. Stimulentul se acordă lunar, pe perioada participării copilului la activităţile organizate in cadrul unităţilor din învăţământul preşcolar, în perioada septembrie-iunie.

ACTE NECESARE

  • Cerere tip completata personal;
  • Copii după actele de identitate ale membrilor familiei cu vârste de peste 14 ani, certificatele de naștere ale copiilor aflați in întreținere, livretul de familie, certificatul de căsătorie / hotărârea judecătorească de încredințare sau divorț;
  • Copie după hotărârea judecătorească privind adopția / plasamentul / instituirea tutelei sau copie după dispoziția conducătorului DGASPC privind plasamentul sau copie după hotărârea judecătorească privind încredințarea minorului ai cărui părinți sunt plecați la muncă în străinătate, după caz;
  • Adeverința de salariu (venitul net) eliberata de angajator / adeverința de venit eliberată de administrația financiară / cupon de pensie / cupon șomaj / copie după certificatul de încadrare în grad de handicap / alte venituri;
  • Dovada înscrierii la grădiniță;
  • Dosar cu șină.

NOTĂ

La depunerea dosarului vor fi prezentate toate actele in original, iar cererea şi adeverinţa vor fi completate fără greşeli sau ştersături.

 

Despre noi

Vezi istoricul si misiunea serviciului nostru.

Citeste »

Ajutor

Verifica rubrica Intrebari frecvente pentru a gasi raspunsul la cele mai comune probleme.

Intrebari frecvente (FAQ) »

Ia legatura cu noi

Telefon: +40 372.777.859
Email: contact at dasbacau dot ro

Contact online »