Birou Protectia Copilului


email: bpc@dasbacau.ro

In conformitate cu prevederile legislative in domeniul protecţiei copilului, respectiv Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, Biroul Protecţia Copilului desfăşoară activităţi de identificare, monitorizare a familiilor şi copiilor aflaţi in dificultate, de prevenire a situaţiilor de risc, de prevenire a abandonului şi separării copilului de familia sa, de reintegrare a copilului in familie, precum şi alte acţiuni care vizează respectarea drepturilor copilului.


Obiective


Servicii specifice oferite


Documentatia si actele necesare


In ceea ce priveşte instituirea unei măsuri de protecţie, prevenirea separării copilului de familie sau reintegrarea acestuia in familia de origine, Biroul Protecţia Copilului instrumentează un dosar care conţine următoarele acte:


Pentru familia naturală:


Pentru familia de plasament:Pentru acele persoane care notifică Directia de Asistenţă Socială intenţia de a pleca la muncă in străinătate şi solicită eliberarea unei dovezi, Biroul Protecţia Copilului intocmeşte un dosar al copilului care rămane la domiciliu şi monitorizează cazul prin vizite la domiciliul persoanei in grija căruia a rămas copilul, pe toată perioada cat părintele /părinţii sunt plecaţi in străinătate.Dosarul copilului cuprinde următoarele acte:


Pentru intocmirea anchetei sociale in vederea acordării alocaţiei zilnice de hrană pentru copiii infectaţi cu HIV/SIDA, conform Legii nr. 10/2003 se completează şi se depune la sediul Directiei de Asistenţă Socială Bacău o cerere tip.


Sursa: http://www.dasbacau.ro/birou-protectia-copilului-ttt-10.html