Despre noi


Prin programele derulate de-a lungul timpului de sine stătător prin activitatea compartimentelor de specialitate sau în parteneriate public-privat viabile, DAS Bacău a realizat o serie de paşi importanţi în implementarea obiectivelor propuse, pe următoarele domenii:PERSONALUL DAS


Un rol major în atingerea obiectivelor propuse îl reprezintă personalul specializat în a cărui competenţă intră asigurarea de servicii de calitate, având stabilite atribuţii bine definite în acest sens.


La data de 03.12.2013, personalul activ al DAS este reprezentat de :

De menţionat că aceste cifre pot varia de la o lună la alta, în funcţie de necesităţi şi/sau solicitari.


Sursa: http://www.dasbacau.ro/despre-noi-ttt-6.html