Biroul Prevenire si Combatere a Saraciei


email: bpcs@dasbacau.ro

Biroul Prevenire şi Combatere a Sărăciei funcţionează in cadrul Directiei de Asistenţă Socială Bacău avand ca obiect principal de activitate protejarea persoanelor singure sau a familiilor care, din cauza unor factori de natură economică, psihică, fizică sau socială nu-şi pot asigura singure nevoile sociale, incadrandu-se astfel in categoria persoanelor marginalizate social.


In completarea legilor cu caracter general privind domeniul asistenţei sociale, activitatea Biroului presupune in principal, aplicarea prevederilor Legii.nr.416/2001 privind venitul minim garantat, pe cele ale Legii.nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social, respectiv pe cele ale Legii nr.321/2001 privind acordarea gratuită de lapte praf pentru copii cu varste cuprinse intre 0 şi 12 luni, dar şi activitati aditionale, cu caracter social.

Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat:inapoi

Ajutorul social se acordă pe bază de cerere şi acte doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile membrilor acestora. Odată inregistrată cererea, se procedează la efectuarea anchetei sociale prin care se certifică existenţa situaţiilor de necesitate in care se află familiile sau persoanele singure, solicitante de ajutor social. Dacă in urma anchetei sociale efectuate la domiciliul petentului se dovedeşte faptul că acesta indeplineşte condiţiile legale, se va intocmi dosarul de ajutor social, prezentandu-i-se titularului toate drepturile şi obligaţiile pe care le are ca beneficiar, astfel incat să fie in conformitate cu legea. Ajutorul social se acordă – incepand cu luna următoare celei in care s-a inregistrat cererea - in completarea veniturilor nete lunare ale persoanei sau familiei, pentru asigurarea venitului minim garantat lunar stabilit de lege.

Actele necesare intocmirii unui dosar de ajutor social:

Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social: inapoi


In aplicarea prevederilor legii se desfăşoară următoarele activităţi:


Categoriile de persoane beneficiare ale Legii 208/1997 privind cantinele de ajutor social sunt urmatoarele:


Actele necesare intocmirii unui dosar de ajutor social:

Legea nr.321/2001 privind acordarea de lapte praf pentru copii cu varste cuprinse intre 0 şi 12 luni inapoi


Pentru aplicarea prevederilor legii se ocupă un inspector, avand in gestiune, in medie, 1250 de cutii de lapte praf din care, in medie, eliberează un număr de 1250 cutii/luna.

Alte activităţi inapoi


Toate acţiunile şi activităţile se desfăşoară atat in timpul programului de lucru, cat şi in afara orelor de program, atat doar de către inspectorii din cadrul B.P.C.S, cat şi in colaborare cu inspectorii celorlalte departamente din Instituţie, in funcţie de volumul de lucru, respectiv de deciziile luate la nivelul conducerii.


Sursa: http://www.dasbacau.ro/biroul-prevenire-si-combatere-a-saraciei-ttt-9.html