17 Februarie 2019 | Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Bacau, adresa: Romania, Bacau, Stefan cel Mare nr. 17A (600359) Romania, Bacau, Stefan cel Mare nr. 17A (600359) | Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Bacau, telefon: +40 372.777.859+40 372.777.859 | Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Bacau, email: contact at dasbacau dot rocontact at dasbacau dot ro
 

Procedura proprie Servicii Postale si de Curierat - Distribuire tichete sociale pentru pensionarii municipiul Bacau - Sem 2 2018


Facebook Google Plus Twitter Stumble Upon delicious

Procedura proprie Servicii Postale si de Curierat - Distribuire tichete sociale pentru pensionarii municipiul Bacau - Sem 2 2018

Anunt de participare

Procedura proprie

Servicii postale de curierat Distriuire tichete sociale pentru pensionarii din municipiul Bacau
 1. AUTORITATEA CONTRACTANTA: Direcția de Asistență Socială a municipiului Bacău cu sediul in strada Ștefan cel Mare nr. 17A, tel: 0372 / 777859, fax: 0234 / 586492, e-mail: dasbacau@gmail.com;
 2. PROCEDURA DE ATRIBUIRE: Procedura Proprie, finalizată prin incheierea unui contract de achiziție publică.
  Procedura se va desfășura conform Normelor Procedurale Interne (publicată pe site-ul propriu www.dasbacau.ro) pentru organizarea și desfășurarea propriilor proceduri simplificate de atribuire a contractelor de achiziție publică ce au ca obiect Servicii Sociale și alte servicii specifice, prevăzute in Anexa nr. 2 la Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice, cu valoarea estimată fără TVA mai mică decat pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 7, alin. (1), lit. d din Lege, respectiv intervalul: de la 135.060 lei pană la 3.376.500 lei (exclusiv);
 3. DENUMIRE SERVICII: Servicii poștale și de curierat ”Distribuire tichete sociale pentru pensionarii din municipiul Bacău”, cod CPV: 64100000-7, din Anexa 2 la Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice;
 4. TIP CONTRACT: contract de servicii. Distribuirea tichete sociale pentru 17.800 de pensionari din municipiul Bacău, la domiciliul acestora, în perioada 26 noiembrie 2018 - 31 decembrie 2018, conform Caietului de Sarcini, parte integrantă a documentației de atribuire (anexat prezentului).
 5. VALOARE ESTIMATĂ: 81.000 lei fără Tva.
 6. SURSA DE FINANȚARE: Bugetul Direcției de Asistență Socială a municipiului Bacău.
 7. ACTUALIZARE PREȚ CONTRACT: Prețul ofertei este ferm în lei. Nu se acceptă actualizarea prețului contractului.
 8. PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTEI: 60 zile;
 9. CRITERIUL UTILIZAT PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI: Prețul cel mai scăzut.
 10. ADMITEREA SAU INTERZICEREA OFERTELOR ALTERNATIVE: Nu se accepta depunerea de oferte alternative;
 11. Cerințele minime de calificare, mijloacele de comunicare, instrucțiuni privind date-limită care trebuie respectate și formalități care trebuie îndeplinite în legătură cu participarea la procedura de selecție de oferte, precum și documentele care urmează să fie prezentate de ofertanți pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție, se regăsesc în documentația de atribuire atașată acestui anunț de participare:
  • Caietul de Sarcini
  • Clauze contractuale
  • Formulare
 12. OFERTANȚII: Ofertantul trebuie să fie furnizor autorizat, conform legislației in vigoare, pentru prestarea serviciilor poștale și de curierat. Neincadrarea in situațiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice. Ofertanții nu trebuie sa se regăsească in situațiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerinței: completarea declarațiilor privind neincadrarea in aceste situații, anexate prezentului anunț la secțiunea Formulare.
 13. PLATA: plata se face pe bază de factură, cu ordin de plată, în cont deschis la Trezoreria Statului, după prestarea serviciilor și după efectuarea recepției, conform Caietului de Sarcini.
 14. ADRESA LA CARE SE DEPUNE OFERTA: Direcția de Asistență Socială a municipiului Bacău, strada Ștefan cel Mare nr. 17A, la Registratură, cod poștal: 600359, jud. Bacău, sau prin intermediul adresei de e-mail a instituției: dasbacau@gmail.com;
 15. RĂSPUNSURILE LA SOLICITĂRILE DE CLARIFICĂRI formulate de către operatorii economici (dacă este cazul) vor fi publicate pe site-ul propriu www.dasbacau.ro;
 16. ANUNȚUL DE PRELUNGIRE A TERMENULUI de depunere a ofertelor, dacă este cazul, se va publica pe site-ul propriu www.dasbacau.ro;
 17. LIMBA DE ELABORARE A OFERTEI: Română;
 18. DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE: este publicată pe site-ul propriu www.dasbacau.ro sau la sediul Direcției de Asistență Socială a municipiului Bacău, strada Ștefan cel Mare nr. 17A;
 19. DATA ȘI ORA LIMITĂ pentru depunerea ofertei: 20.11.2018, ora 10.00;
 20. DATA ȘI ORA deschiderii ofertelor: 20.11.2018, ora 12.00;

Atașăm alăturat documentația de atribuire compusă din caietul de sarcini, clauze contractuale și formulare.

 

Despre noi

Vezi istoricul si misiunea serviciului nostru.

Citeste »

Ajutor

Verifica rubrica Intrebari frecvente pentru a gasi raspunsul la cele mai comune probleme.

Intrebari frecvente (FAQ) »

Ia legatura cu noi

Telefon: +40 372.777.859
Email: contact at dasbacau dot ro

Contact online »