17 Februarie 2019 | Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Bacau, adresa: Romania, Bacau, Stefan cel Mare nr. 17A (600359) Romania, Bacau, Stefan cel Mare nr. 17A (600359) | Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Bacau, telefon: +40 372.777.859+40 372.777.859 | Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Bacau, email: contact at dasbacau dot rocontact at dasbacau dot ro
 

Sprijin lunar pentru copilul / parintele cu handicap


Facebook Google Plus Twitter Stumble Upon delicious

SE ACORDĂ

1. Conform O.U.G. 111/ 2010 privind concediul si indemnizația lunara pentru creșterea copiilor.

2. Conform Hotărârii Guvernului 52 / 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 111 / 2010 privind concediul si indemnizația lunara pentru creșterea copiilor.

TITULAR ȘI BENEFICIAR

 • Oricare dintre părinţii fireşti care au in întreţinere un copil cu dizabilitate mai mic de 7 ani
 • Părintele încadrat în gradul 1 sau 2 de handicap care are în îngrijire un copil mai mic de 7 ani
 • Beneficiază de aceleaşi drepturi şi una dintre persoanele care au adoptat copilul, cărora li s-a încredinţat copilul in vederea adopţiei sau care au copilul in plasament ori în plasament în regim de urgenţă, precum şi persoana care a fost numită tutore.

CUANTUM

 • 1. Pentru părinții cu dizabilitate gravă sau accentuată care au în îngrijire un copil cu dizabilitate și care nu realizează alte venituri în afara beneficiilor de asistenţă socială destinate persoanelor cu dizabilităţi:
  • 555 lei până la împlinirea vârstei de 3 ani de către copil,
  • 432 lei pentru copilul cu vârsta cuprinsă între 3 și 7 ani
 • Pentru părinții copilului cu dizabilitate, care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea concediului pentru creşterea copilului şi indemnizaţiei lunare aferente:
  • 432 lei până la împlinirea vârstei de 3 ani de către copil,
  • 185 lei pentru copilul cu vârsta cuprinsă între 3 și 7 ani
 • 3. Pentru părinții cu dizabilitate gravă sau accentuată care au în întreţinere un copil şi care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea concediului pentru creşterea copilului şi indemnizaţiei lunare aferente
  • 555 lei până la împlinirea vârstei de 2 ani de către copil
  • 185 lei pentru copilul cu vârsta cuprinsă între 2 și 7 ani.

CONDIŢII

 • Este cetățean român, cetățean străin sau apatrid;
 • Are domiciliul sau reședința pe teritoriul României;
 • Locuiește in Romania împreună cu copilul/copiii pentru care solicita drepturile si se ocupa de creșterea si îngrijirea acestuia/acestora;
 • Copilul și/sau părintele (după caz) este încadrat în grad de handicap;

STABILIREA ȘI PLATA DREPTULUI

 • Pentru părinții care au în îngrijire copii cu grad de handicap, începând cu luna următoare celei în care a fost eliberat certificatul de încadrare a copilului în grad de dizabilitate, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile de la această dată;
 • Pentru părinții cu grad de handicap 1 sau 2 , începând cu luna următoare celei in care s-a născut copilul, dacă încadrarea in grad de dizabilitate a persoanei îndreptăţite a fost efectuată înaintea acestei date
 • Începând cu luna următoare celei în care a fost eliberat certificatul de încadrare a persoanei îndreptăţite în grad de handicap, dacă cererea este depusă in termen de 60 de zile de la acea dată
 • Pentru celelalte situaţii, inclusiv pentru cazul în care cererea a fost depusă peste termenele prevăzute mai sus, de la data depunerii cereri;
 • În cazurile de adopție, plasament sau tutelă termenele stabilite mai sus se aplică ţinând cont de data adopţiei, instituirii tutelei sau plasamentului.

ACTE NECESARE

 • Cerere şi declaraţii tip (Anexa 1);
 • Adeverințe de venit, eliberate de Administrația Financiară din anul anterior nașterii copilului;
 • Adeverință de salariat sau copii după certificatul de înregistrare fiscală sau contractul de colaborare în cazul activităților independente, (după caz);
 • Copii xerox - acte de identitate ale celor doi părinți, certificatul de naștere al copilului, certificat de căsătorie;
 • Copie certificat de încadrare în grad de handicap al copilului și/sau părintelui, (după caz);
 • Dosar cartonat cu șină.
 • NOTĂ

  La depunerea dosarului vor fi prezentate toate actele in original, iar cererea şi adeverinţa vor fi completate fără greşeli sau ştersături.

  Pentru virarea indemnizaţiei in cont bancar, se va ataşa un extras de cont, cu semnătura şi ştampila băncii (OTP, ATE, BCR, BRD, CEC, Raiffeisen, Carpatica, Bancpost, Leumi, Intesa Sanpaolo Bank, Idea Bank, Procredit, Pireus, Transilvania, Romexterra, Garanti, Unicredit Tiriac, Alpha Bank, Emporiki, Credit Europe Bank, Millenium, Veneto Banca).

  Program cu publicul: luni și joi 08.00 - 16.30 ; vineri 08.00 - 14.00.

 

Despre noi

Vezi istoricul si misiunea serviciului nostru.

Citeste »

Ajutor

Verifica rubrica Intrebari frecvente pentru a gasi raspunsul la cele mai comune probleme.

Intrebari frecvente (FAQ) »

Ia legatura cu noi

Telefon: +40 372.777.859
Email: contact at dasbacau dot ro

Contact online »