17 Februarie 2019 | Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Bacau, adresa: Romania, Bacau, Stefan cel Mare nr. 17A (600359) Romania, Bacau, Stefan cel Mare nr. 17A (600359) | Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Bacau, telefon: +40 372.777.859+40 372.777.859 | Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Bacau, email: contact at dasbacau dot rocontact at dasbacau dot ro
 

Transparenta veniturilor salariale


Facebook Google Plus Twitter Stumble Upon delicious

ART. 33 din LEGA-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

    Transparenţa veniturilor salariale

    (1) Toate autorităţile şi instituţiile publice enumerate la art. 2 alin. (1) şi (3) vor publica la sediul propriu şi pe pagina proprie de internet, în datele de 31 martie şi 30 septembrie ale fiecărui an, şi vor menţine publicată o listă a tuturor funcţiilor din autorităţile sau instituţiile publice respective ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice, cuprinzând următoarele:

    a) salariul de bază, solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază, indemnizaţia de încadrare sau indemnizaţia lunară, după caz;

    b) tipul, baza de calcul, cota procentuală, valoarea brută a sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor şi premiilor eligibile pentru fiecare funcţie, precum şi baza legală a acordării acestora;

    c) valoarea anuală a voucherelor de vacanţă care urmează să fie acordate pentru o perioadă lucrată de un an, precum şi baza legală a acordării acestora;

    d) valoarea anuală a indemnizaţiei de hrană care urmează să fie acordată pentru o perioadă lucrată de un an, precum şi baza legală a acordării acesteia;

    e) orice alte drepturi în bani şi/sau în natură, dacă este cazul, precum şi baza legală a acordării acestora;

    f) orice informaţii cu privire la posibile limitări ale venitului salarial, precum şi baza legală a acestora.

     (2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) atrage răspunderea contravenţională a conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în cauză şi se sancţionează cu amendă între 5.000 şi 10.000 lei.

    (3) Inspecţia Muncii are competenţa de a constata şi sancţiona contravenţia prevăzută la alin. (2).

    (4) Contravenţiei prevăzute la alin. (2) i se aplică regimul general stabilit prin Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

FUNCȚIILE  DIN CADRUL DIRECȚIEI  DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BACĂU SUNT PREVĂZUTE IN:

-          ANEXA NR.VII  DIN LEGEA NR.153/2017 FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE „ADMINISTRATIE“

-          ANEXA NR. II  DIN LEGEA NR.153/2017 FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE „SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ“

VENITURILE SALARIALE ALE SALARIȚILOR DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BACĂU CUPRIND NUMAI SALARIUL DE BAZĂ. SALARIAȚII NU BENEFICIAZĂ DE SPORURI, COMPENSAȚII, ADAOSURI, PRIME, VAUCHERE DE VACANȚĂ, INDEMNIZATIE DE HRANĂ  SAU  ALTE DREPTURI ÎN BANI SAU NATURĂ.

 Aceste venituri sunt prezentate in fisierul atasat.

 

Despre noi

Vezi istoricul si misiunea serviciului nostru.

Citeste »

Ajutor

Verifica rubrica Intrebari frecvente pentru a gasi raspunsul la cele mai comune probleme.

Intrebari frecvente (FAQ) »

Ia legatura cu noi

Telefon: +40 372.777.859
Email: contact at dasbacau dot ro

Contact online »