Ajutoare pentru încălzirea locuinței noiembrie 2020 - martie 2021 - Direcția de Asistență Socială Bacău

Go to content
Anunțuri


Lista furnizorilor de servicii sociale o puteți consulta aici.

INFORMARE
privitoare la acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie,
reglementate de Legea nr. 226/2021 începând cu luna noiembrie 2022

       Începând cu sezonul rece 2021-2022, conform Legii nr. 226/2021, se vor pune în aplicare următoarele măsuri de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie:
       1. Ajutoare pentru încălzirea locuinței cu energie termică în sistem centralizat, gaze naturale, energie electrică și combustibili solizi și/sau petrolieri care se acordă pe perioada sezonului rece, respectiv noiembrie 2022 – martie 2023.
       Cuantumurile ajutoarelor lunare vor fi procente dintr-o valoare de referință stabilită de lege și pornesc de la 100% scăzând până la 10% din 10 în 10, invers proporțional cu veniturile medii lunare ale familiei/persoanei singure. Valoarea de referință, care reprezintă și ajutorul maxim lunar ce se va putea acorda este:
Energie termică
100% din valoarea de referință care se stabilește lunar în funcție de consumul mediu lunar pe zone de temperatură și prețul local de facturare stabilit prin H.C.L. și care în prezent este de 216,08 lei/Gcal
Gaze naturale
250 de lei
Energie electrică
500 de lei
Combustibili solizi/petrolieri
320 de lei
      2. Suplimentul pentru energie se acordă familiilor și persoanelor singure care îndeplinesc condițiile de acordare a ajutorului pentru încălzire privitoare la venituri și bunurile deținute, lunar pe tot parcursul anului, inclusiv în perioada sezonului rece.
       Suplimentul pentru energie este în sumă fixă, în funcție de sursa de energie utilizată, după cum urmează:
  • 30 lei/lună pentru consumul de energie electrică;
  • 10 lei/lună pentru consumul de gaze naturale;
  • 10 lei/lună pentru consumul de energie termică;
  • 20 lei/lună pentru consumul de combustibili solizi/petrolieri.
      Conform definiției din lege, suplimentul pentru energie are drept scop acoperirea integrală sau, după caz, a unei părți din cheltuielile cu iluminatul locuinței, susținerea facilitaților de gătit și asigurarea apei calde în locuință, asigurarea continuității în alimentare a echipamentelor electrice de care depinde viața persoanelor, din motive de sănătate, și utilizarea mijloacelor de comunicare care presupun utilizarea de energie.
      Acesta poate fi solicitat pentru una sau mai multe surse de energie care sunt utilizate în scopurile menționate mai sus.
     
      Cele două măsuri de protecție socială se acordă pe bază de cerere și declarație pe proprie răspundere, însoțită de documente referitoare la componența familiei, situația locativă, veniturile obținute în luna premergătoare depunerii cererii și bunurile deținute.
      Cererile se vor depune la centrele de primire din municipiu începând cu vineri, 14 octombrie 2022. Pentru a beneficia de măsuri începând cu luna noiembrie cererile pot fi depuse până la data de 20 noiembrie 2022. Cererile depuse după data de 20 a lunii intră în plată începând cu luna următoare.
      Centrele de depunere a cererilor sunt după cum urmează:
  • Centrul de Informare pentru Cetățeni – str. Nicolae Titulescu, nr. 3 (fosta Stare Civilă);
  • Sediul II al Primăriei Municipiului Bacău- str. Pieții, nr. 1;
  • Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău – str. Ștefan cel Mare, nr. 17A (cererile prin care se solicită ajutor pentru încălzire cu energie electrică sau combustibili solizi/petrolieri se vor depune exclusiv la acest centru);
  • THERMOENERGY - Centrul Relații Clienți 2 (PT 33) - Str. Aviatori – lângă clădirea "Evidența Populației";
  • Clubul Pensionarilor ,,60+” - Aleea Ghioceilor, nr. 2A.
      Formularele de cerere și informațiile cu privire la modul de completare și depunere vor fi disponibile atât la centrele de primire, cât și pe site-ul Primăriei Municipiului Bacău și al Direcției de Asistență Socială Bacău.

     Cererile, însoțite de documentele referitoare la componența familiei, situația locativă, veniturile obținute în luna premergătoare depunerii cererii și bunurile deținute se pot trimite online la adresa ail@dasbacau.ro. Dacă se va folosi această metodă, documentele vor trebui scanate în format pdf (nu fotografiate cu telefonul mobil, tableta sau alt tip de dispozitiv), fiecare fișier atașat trebuie să conțină un singur document și denumirea fișierului să fie semnificativă pentru conținutul său. Dimensiunea totală a fișierelor nu trebuie să depășească 20 Mb.

     Modelul de cerere și declarație pe proprie răspundere poate fi descărcat de aici.
     Condițiile de acordare și documentele necesare pot fi consultate aici. Lista bunurilor care conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzire și a suplimentului pentru energie poate fi consultată aici.
    Puteți consulta și ghidul de depunere și preluare a cererilor și cererea anexată ghidului pentru a respecta toate condițiile ce vor fi verificate de către reprezentanții Direcției de Asistență Socială Bacău în momentul depunerii sau trimiterii cererii pentru a evita aglomerarea punctelor de depunere sau pentru a nu fi puși în situația de a reveni cu modificări sau completări.

    De asemenea, vă punem la dispoziție exemple de calcul a ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie, cu mențiunea că ajutorul maxim nu depășește valoarea facturii, diferența fiind suportată de consumator.
    Exemplul general de calcul poate fi consultat aici.
    Exemplul particularizat pentru municipiul Bacău pentru energie termică poate fi consultat aici.

   Ministerul Muncii și Protecției Sociale a realizat materiale informative cu privire la modul de completare a cererii care pot fi vizionate, în funcție de calitatea solicitantului:
  De asemenea, vă punem la dispoziție comunicatul Ministerului Muncii și Protecției Sociale cu privire formularul pentru obținerea ajutorului de încălzire a locuinței.

Back to content