Documente strategice - Direcția de Asistență Socială Bacău

Go to contentLista furnizorilor de servicii sociale o puteți consulta aici.

Direcția de Asistență Socială  Bacău
 este membră în organizațiile:


     Potrivit prevederilor Legii asistenței sociale, 292/2011, în conformitate cu Ordinul 1.086/ 2018 și cu HG 797/2017, este necesară realizarea diagnozei sociale la nivelul Municipiului Bacău, privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înfiinţate, programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat şi sursele de finanţare, pentru aplicarea politicilor sociale în domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilitati, precum și altor persoane, grupuri sau comunitati aflate în nevoie socială și întocmirii Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate și finanţate de Consiliul Local Bacau pentru anul 2022 în vederea acoperirii nevoii sociale pentru fiecare categorie de beneficiari.
     Urmărind respectarea obiectivelor operaționale și direcțiilor de acțiune din Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale din Municipiului Bacău pentru perioada 2019 - 2029, aprobată prin HCL 301/2019, care este în concordanță cu Strategia județeană de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2014-2020, aprobata prin HCJ 111/2014, vă rugăm să completați Formularul pentru propuneri Plan 2022, disponibil aici.
     Rugăm transmiterea răspunsului în format letric și în format electronic, pe adresa de e-mail implementare@dasbacau.ro, până pe data de 20.01.2022, persoana de contact Daniela Dimulescu, telefon 0740067207.

Back to content