Documente strategice - Direcția de Asistență Socială Bacău

Go to content
Anunțuri
Lista furnizorilor de servicii sociale o puteți consulta aici.

Raportul de activitate
pe anul 2019
poate fi vizualizat aici

Documentele pentru accesarea serviciilor sociale acordate sau gestionate de Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău pot fi depuse și on-line la adresa contact@dasbacau.ro.     Potrivit prevederilor art.112 alin.3 lit. a și b din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale autoritățiile administrației publice locale, au ca atribuție elaborarea, în concordanta cu strategiile naționale și județene, precum și cu nevoile locale identificate, strategia locala de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu și lung, precum și a planurilor anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului local. La nivelul municipiului Bacău, a fost elaborat și dezbătut în consultare publică cu furnizori publici şi privaţi/asociaţii profesionale şi organizaţii reprezentative ale beneficiarilor și alte instituții publice, Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate și finanţate de Consiliul Local Bacau pentru anul 2020, în conformitate cu Ordinul 1.086/ 2018, întocmit în concordanță cu  Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale din Municipiului Bacău pentru perioada 2019 - 2029, aprobată prin HCL 301/2019.
 
Back to content