Documente strategice - Direcția de Asistență Socială Bacău

Go to content
Anunțuri


Normă procedurală internă - procedură proprie achiziții servicii sociale și alte servicii specifice. conform anexei nr. 2 din Legea nr. 98/2016.


Lista furnizorilor de servicii sociale o puteți consulta aici.

         Având în vedere prevederile legislative în domeniul aplicării politicilor sociale privind domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilitati, precum și altor persoane, grupuri sau comunitati aflate în nevoie social, prin prezenta, vă invităm să completați formularele privind documentele propuse pentru consultare publica in vederea elaborarii:
• Strategiei Direcției de Asistenţă Socială a Municipiului Bacău și a Planului de implementare privind serviciile sociale de la nivelul Municipiului Bacău, în conformitate cu HG 797/2017.
• Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate și finanţate de Consiliul Local Bacău pentru anul 2019, în conformitate cu Ordinul 1.086/ 2018.

         Formularele pot fi expediate către Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău pana la data de 20.03.2019, prin e-mail la adresa implementare@dasbacau.ro sau prin fax la numărul fax(+40) 0234586492.
         Persoană de contact:  Daniela Dimulescu, inspector de specialitate, Birou Achiziții, Monitorizare, Programe, Proiecte; telefon: (+40) 372 777859.

         Pentru consultarea documentelor, vă rugăm să accesați următoarele link-uri:
         Pentru a descărca și completa formularele cu propuneri, vă rugăm să accesați următoarele link-uri:

Vă mulțumim pentru interesul acordat.
Back to content