Birou Persoane Vârstnice și cu Handicap - Direcția de Asistență Socială Bacău

Go to contentLista furnizorilor de servicii sociale o puteți consulta aici.

Direcția de Asistență Socială  Bacău
 este membră în organizațiile:
         În conformitate cu prevederile legii 292/2011 a asistenței sociale, a legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap și a legii 17/2000  privind asistența socială a persoanelor varstnice, Biroul Persoane Vârsnice și cu Handicap are următoarele atribuții:

 1. pregăteşte documentaţia necesară - pe bază de anchete sociale efectuate la domiciliul persoanei cu handicap grav și la domiciliul viitorului asistent personal,  in  vederea  încheierii  contractelor  de  muncă pentru  asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav (gr.I de handicap);
 2. întocmeşte anchete sociale pentru persoanele cu probleme grave de sănătate în vederea depunerii dosarului la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău şi încadrarea într-un grad de handicap;
 3. sprijină persoanele cu diverse forme de handicap pentru întocmirea dosarelor de internare în centre de asistență și îngrijire sau alte instituţii de protecţie specială aflate în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău ;
 4. sprijină comunitatea pentru internarea nevoluntară persoanelor cu tulburări grave de sănătate mentală care prezintă un pericol pentru ele insele si pentru comunitate;
 5. efectuează anchete sociale la domiciliul persoanelor cu handicap și ai asistenţilor personali, pentru monitorizarea serviciilor prestate de către asistenţii personali;
 6. întocmeşte fişe de monitorizare pentru persoanele încadrate în gradul de handicap ce beneficiază de indemnizaţia de însoţitor, la domiciliul acestora, pentru a depista modificările de natură să înceteze acordarea drepturilor legale;
 7. colaborează permanent  cu  instituţiile  de  protecţie  specială de pe raza municipiului Bacău, în vederea sprijinirii persoanelor cu handicap de pe raza municipiului Bacău de a se interna, atunci când îngrijirea și supravegherea la domiciliu a acestora nu mai este posibilă;
 8. propune proiecte comune de colaborare cu ONG-uri care se ocupa de protecţia sociala a persoanelor cu handicap, in vederea diversificării si dezvoltării serviciilor de asistenta socio-medicala speciala pentru acestea;
 9. monitorizează activitatea fundaţiilor ce acordă servicii socio-medicale persoanelor vârstnice conform Legii nr. 350/2005;
 10. întocmeşte anchete sociale pentru persoanle vârstnice ce doresc internarea în cămine de bătrâni private;
 11. oferă informaţiile necesare tuturor persoanelor cu handicap, referitor la drepturile lor la protecţie socială conferite de actele normative aflate in vigoare;
 12. asigura consilierea celor doritori privind formalităţile si actele necesare pentru întocmirea dosarelor de internare în instituţii de protecţie specială sau de intrare în posesia drepturilor lor la protecţie specială;
 13. aduce la îndeplinire prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare;
 14. identifica persoanele vârstnice aflate în nevoi și care se găsesc în una dintre situaţiile prevăzute de art. 3 din Legea 17/2000;
 15. efectuează anchetele sociale pentru persoanele ce doresc internarea în CPV Bacău și le sprijină în vederea întocmirii dosarelor care ulterior sunt analizate în Comisia privind aprobarea internărilor/externărilor în cămin;
 16. întocmesc anchete sociale pentru stabilirea nevoilor persoanelor vârstnice care se elaborează pe baza datelor cu privire la afecţiunile ce necesită îngrijire specială, capacitatea de a se gospodari și de a indeplini cerinţele fireşti ale vieţii cotidiene, condiţiile de locuit precum și veniturile efective sau potenţiale considerate minime pentru asigurarea satisfacerii nevoilor curente ale vieţii;
 17. păstrează confidenţialitatea datelor din serviciu;


Back to content