Birou Resurse Umane, Sănătatea și Seciritatea Municii - Direcția de Asistență Socială Bacău

Du-te la conținut

Animated textheadlineswords
Lista furnizorilor de servicii sociale o puteți consulta aici.

Direcția de Asistență Socială  Bacău
 este membră în organizațiile:
Conform legislației specifice în vigoare Biroul Resurse Umane, Sănătatea și Securitatea Muncii are următoarele atribuții:

 1. asigură recrutarea și angajarea personalului pe baza de competență, prin concurs conform prevederilor legale;
 2. organizează conform legislației în vigoare concursurile pentru ocuparea posturilor vacante din aparatul propriu și verifică îndeplinirea de către participanți a condițiilor prevăzute de lege;
 3. urmărește respectarea legalității privind angajarea și acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislația muncii pentru personalul din aparatul propriu;
 4. operează efectiv în registrul general de evidență a salariaților, date cu caracter personal ale acestora, cu respectarea prevederilor Legii nr.677/2011 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
 5. analizează propunerile de structuri organizatorice ale compartimentelor Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău și pregătește documentația pentru elaborarea organigramei Direcției de Asistență Socială a municipiului Bacău;
 6. pregătește documentația necesară în vederea elaborării Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău, Regulamentului Intern și a altor instrucțiuni necesare bunei funcționări a Direcției de Asistență Socială a municipiului Bacău;
 7. pregătește documentația necesară întocmirii Statului de funcții;
 8. ține evidența fișelor de post și răspunde de corelarea acestora cu atribuțiile din Regulamentul de Organizare și Funcționare;
 9. controlează respectarea disciplinei muncii;
 10. efectuează lucrările legate de încadrarea, promovarea, definitivarea, delegarea sau încetarea contractului de munca al personalului angajat;
 11. verifică zilnic și lunar situația asistenților personali în plată, a celor sistați din plată pe cauze de încetare a contractelor de munca ale acestora, în condițiile legii;
 12. asigură și răspunde de luarea tuturor măsurilor de sănătate și securitate în muncă în cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău;
 13. organizează instruirea periodică la locul de munca a personalului cu privire la funcționarea, exploatarea și întreținerea echipamentelor tehnice în condiții de siguranță, cunoașterea și aplicarea normelor și instrucțiunilor de lucru și sănătate și securitate în muncă;
 14. păstrează confidențialitatea datelor din serviciul îndeplinit;
 15. asigură secretariatul Comisiei de Control Intern Managerial.
Înapoi la cuprins