Serviciul Financiar, Contabilitate, Buget - Direcția de Asistență Socială Bacău

Du-te la conținut

Animated textheadlineswords
Lista furnizorilor de servicii sociale o puteți consulta aici.

Direcția de Asistență Socială  Bacău
 este membră în organizațiile:
Conform legislației în vigoare specifice, Serviciul Financiar, Contabilitate, Buget are următoarele atribuții:

 1. analizează necesitățile financiare pentru funcționarea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău și prezintă propuneri directorului pentru întocmirea bugetului instituției;
 2. întocmește propuneri de rectificare/suplimentare/diminuare a prevederilor bugetare în baza notelor de fundamentare,
 3. urmărește asigurarea și repartizarea resurselor financiare pentru funcționarea serviciilor de asistență socială și plata drepturilor beneficiarilor;
 4. urmărește încadrarea în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat al plăților nete de casă;
 5. efectuează operațiuni de contabilitate care stau la baza plații drepturilor bănești și facilitaților financiare acordate persoanelor în nevoi;
 6. transmite situațiile financiare lunare  la Direcția Economică a Consiliului Local Bacău și pe platforma online a Ministerului de Finanțe;
 7. colaborează cu Direcția Economică a Consiliului Local Bacău pentru soluționarea problemelor financiare ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău;
 8. urmărește efectuarea cheltuielilor de personal, cheltuielilor materiale, cheltuielilor  de ajutoare sociale, cheltuielilor cu asociațiile și fundațiile și cheltuielile de investiții;
 9. conduce contabilitatea ca activitate specializată în măsurarea, evaluarea, cunoașterea, gestionarea și controlul activelor, datoriilor, asigurând prezentarea și păstrarea informațiilor cu privire la situația financiară, atât pentru cerințele interne cât și pentru organul ierarhic superior, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 10. justifică în fața organelor de control modul de cheltuire a fondurilor primite;
 11. înregistrează, verifică, analizează și semnează lunar notele contabile, registrul jurnal, soldul conturilor,  balanța de verificare , bilanțul, fluxul de trezorerie, situația activelor și contul de execuție execuție, pe care le transmite la Primăria Municipiului Bacău și pe platforma FOREXBUG ;
 12. propune  efectuarea inventarierii patrimoniului și înregistrează în contabilitate rezultatul inventarieirii, precum și completează registrul inventar cu rezultatele obținute;
 13. contrasemnează toate documentele Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău în domeniul economico-financiar care ies din unitate;
 14. contrasemnează toate contractele care angajează financiar instituția;
 15. colaborează cu Municipiul Bacău, ANFP, Trezoreria, Direcția Generală a Finanțelor Publice, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului și cu orice alte unități cu care Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău intră în contact;
 16. urmărește stingerea debitelor, lichidarea avansurilor spre decontare conform legislației în vigoare ;
 17. întocmește documentația specifică privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor, înregistrarea lor în programul informatic, îndrumă și controlează modul de punere în aplicare a acestora;
 18. participă la organizarea sistemului informațional al unității, urmărind folosirea cât mai eficientă a datelor și informațiilor;
 19. asigură întocmirea, prelucrarea și ținerea în actualitate a procedurilor operaționale scrise, emise în reglementarea activității specifice;
 20. asigură protecția datelor și informațiilor gestionate și dispune măsuri de prevenire a scurgerii informațiilor.
Înapoi la cuprins