Birou Protecția Copilului - Direcția de Asistență Socială Bacău

Du-te la conținut

Animated textheadlineswords
Lista furnizorilor de servicii sociale o puteți consulta aici.

Direcția de Asistență Socială  Bacău
 este membră în organizațiile:
       În conformitate cu prevederile ordinului 1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrarii copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitarii copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale, a hotărârii 1488/2004 privind aprobarea criteriilor și a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului național de protecție socială "Bani de liceu", a legii 584/2002 privind măsurile de prevenire a raspândirii maladiei SIDA în România și de protecție a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA, a hotărârii 1177/2003 privind aprobarea cuantumului indemnizației lunare de hrană cuvenite persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA, a ordinului 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, a legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului și a hotărârii 691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creștere și îngrijire a copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate, Biroul Protecţia Copilului are următoarele atribuții:

 1. monitorizează și analizează situația copiilor din unitatea administrativ-teritoriala respectiva, respectarea și realizarea drepturilor lor, asigura centralizarea și sintetizarea acestor date și informații;
 2. identifica copiii aflați în dificultate, elaborează documentația pentru stabilirea masurilor speciale de protecție propuse;
 3. realizează și sprijină activitatea de prevenire a abandonului copilului;
 4. acționează pentru clarificarea situației juridice a copilului, inclusiv pentru înregistrarea nașterii acestuia, în vederea identificării unei soluții cu caracter permanent pentru protecția copilului;
 5. organizează și susține dezvoltarea de servicii alternative de tip familial;
 6. identifica, evaluează și acorda sprijin material și financiar familiilor cu copii în întreținere;
 7. asigura consiliere și informare familiilor cu copii în întreținere asupra drepturilor și obligațiilor acestora, asupra drepturilor copilului, asupra serviciilor disponibile pe plan local, asupra instituțiilor speciale, etc;
 8. asigura și urmărește aplicarea masurilor educative stabilite de organele competente pentru copilul care a săvârșit o fapta prevăzuta de legea penala, dar care nu răspunde penal;
 9. asigura și urmărește aplicarea masurilor de prevenire și combatere a consumului de alcool și droguri, precum și a comportamentului delicvent;
 10. intervine în situații de urgență, de abuz, neglijare, trafic, migrație și repatrieri, și prevenirea marginalizării sociale;
 11. monitorizează modul de creștere și îngrijire a copilului cu părinții plecați la muncă în străinătate;
 12. monitorizarea menținerii relațiilor personale cu minorul;
 13. colaborează cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale în vederea identificării situațiilor deosebite care apar în activitatea de protecție a copilului, a cauzelor apariției acestor situații și a stabilirii masurilor pentru îmbunătățirea acestei activități;
 14. realizează parteneriate și colaborează cu organizațiile neguvernamentale și cu reprezentanții societății civile în vederea dezvoltării și susținerii masurilor de protecție a copilului;
 15. sprijină accesul în instituțiile de asistență socială destinate copilului sau mamei și copilului și evaluează modul în care sunt respectate drepturile acestora.

Înapoi la cuprins