Centrul de zi „Clubul Pensionarilor” - Direcția de Asistență Socială Bacău

Du-te la conținut

Animated textheadlineswords
Lista furnizorilor de servicii sociale o puteți consulta aici.

Direcția de Asistență Socială  Bacău
 este membră în organizațiile:
Serviciul social Centrul de zi “Clubul Pensionarilor” este înființat și administrat de Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacăuși are sediul în Bacău, strada Aleea Ghioceilor nr. 2A.

Scopul Centrului de zi ,,Clubul Pensionarilor” este diminuarea riscului de marginalizare socială și însingurare specifică vârstei a treia prin angrenarea pensionarilor în activități cu caracter recreativ și socio-cultural, în vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale și creșterii calității vieții.

Serviciile oferite de Centrul de Zi „Clubul Pensionarilor” sunt:
1. consiliere socială, psihologică și juridică;
2. ergoterapie (terapie ocupațională), ludoterapie (terapie prin joc), meloterapie (terapie prin muzică), activități de socializare, activități cultural-artistice, activități recreative (vizionarea de programe TV, jocuri în grup, excursii);
3. kinetoterapie profilactică și de recuperare, în conformitate cu recomandarea medicului, și în funcție de Planul individualizat de intervenție, în care se va urmări progresul asistatului și atingerea unor serii de obiective stabilite în urma evaluării.

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de zi ,,Clubul Pensionarilor” sunt persoane care au calitatea de pensionar, care au domiciliul legal sau sunt rezidente pe raza Municipiului Bacău, indiferent de sex, naționalitate, religie, prioritate având persoanele vârstnice izolate din punct de vedere social, în scopul incluziunii sociale.

Principalele funcții ale serviciului social Centrul de zi ,,Clubul Pensionarilor” sunt următoarele:
I. de furnizare a serviciilor sociale de interes public local, prin asigurarea următoarelor activități:
1. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;
2. consiliere socială, psihologică și juridică;
3. ergoterapie, ludoterapie, meloterapie;
4. activități de socializare, cultural artistice, recreative;
5. kinetoterapie profilactică și de recuperare.
II. de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:
1. distribuirea pliantelor centrului care au rolul de a mediatiza centrul în comunitate;
2. implicarea mass media la manifestările organizate de centru;
3. actualizarea pe site-ul instituției cu activitățile organizate;
III. de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:
1. implicarea în activități de sprijin și consiliere a beneficiarului în vederea depășirii situațiilor de criză. să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;
2. derularea activităților recreative și de socializare, în vederea creșterii șanselor de integrare socială;
3. creșterea calității vieții prin oferirea serviciilor de recuperare și consiliere;
4. dezvolta programe specifice pentru prevenirea comportamentelor abuzive și a violenței în familie;
IV. de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:
1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;
2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;
3. respectarea planului individualizat de servicii;
4. planificarea activităților din centru;
5. monitorizarea și reevaluarea;
6. implicarea voluntarilor.
V. de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului prin realizarea următoarelor activități:
1. păstrarea și folosirea corespunzătoare a dotărilor centrului;
2. identificarea corectă a necesarului de materiale și consumabile;
3. stabilirea de atribuții pentru fiecare salariat, folosirea eficientă a timpului de muncă.

Toate serviciile acordate sunt gratuite.
Înapoi la cuprins