Contracte - Direcția de Asistență Socială Bacău

Go to content
Anunțuri


Lista furnizorilor de servicii sociale o puteți consulta aici.

CONTRACTE AFLATE ÎN DERULARE
încheiate pe perioadă nedeterminată sau prelungite prin acte adiționale pentru furnizarea continuă/multianuală de bunuri și servicii
Nr.Crt.
Beneficiarul contractului/convenției
Obiectul contractului/convenției
Documente atașate
1.
S.C. AZIA SECURITY SYSTEMS S.R.L.
Mentenanță sistem antiefracție
2.
S.C. AZIA SECURITY SYSTEMS S.R.L.
Prestări servicii de monitorizare și intervenție rapidă
  • Contract nr. 421/15.08.2018
3.COMPANIA NAȚIONALĂ
POȘTA ROMÂNĂ S.A.
Primirea, prelucrarea și livrarea trimiterilor de corespondență internă
4.COMPANIA NAȚIONALĂ
POȘTA ROMÂNĂ S.A.
Achitarea drepturilor bănești conform Legii nr. 448/2006
  • Convenție nr. 140J/01.10.2020
5.S.C. COMPANIA REGINALĂ
DE APĂ BACĂU S.A.
Furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare
  • Contract nr. 594/25.05.2011
6.E/ON ENERGIE ROMÂNIA S.A.Furnizare a energiei electrice
7.S.C. GRUP SOFT S.R.L.Prestări servicii software
  • Contract nr. GS398/19S/20.02.2019
8.REGIA AUTONOMĂ ,,MONITORUL OFICIAL"Furnizare on-line produ expert-monitor
9.CENTRUL MEDICAL UNIREA S.R.L.Prestări servicii medicale
  • Contract nr. 238/28.04.2016
10.TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.Furnizare servicii TELEKOM
11.THERMOENERGY GROUP S.A.Furnizare energie termică
12.S.C TRANSPORT PUBLIC S.A. BACĂUAsigurarea subvenționării transportului urban cu mijloace de transport în comun a unor categorii defavorizate din
Municipiul BacăăuCONTRACTE AFLATE ÎN DERULARE
încheiate pentru activități ocazionale / sezoniere
Nr.Crt.
Beneficiarul contractului/convenției
Obiectul contractului/convenției
Durata contractului/convenției
Documente atașate
1.
COMPANIA NAȚIONALĂ
POȘTA ROMÂNĂ S.A.
Distribuirea tichetelor valorice către pensionari
11.01.2021-28.02.2021
Contract nr. 140J/08.01.2021
1.
EDENRED ROMANIA S.R.L.
Emitere tichete valorice pentru pensionari
11.01.2021-28.02.2021
Contract din 08.04.2021CONTRACTE ÎNCETATE
Nr.Crt.
Beneficiarul contractului/convenției
Obiectul contractului/convenției
Documente atașate
Back to content