Centrul de Zi pentru Copilul Aflat în Dificultate - Direcția de Asistență Socială Bacău

Go to contentLista furnizorilor de servicii sociale o puteți consulta aici.

Direcția de Asistență Socială  Bacău
 este membră în organizațiile:
Serviciul social ,,Centrul de zi pentru copilul aflat în dificultate” este înființat și administrat de Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău, și are sediul în str. Mircea Eliade, nr.6 (in cadrul Grădiniței cu program prelungit nr.23).

Scopul ,,Centrului de zi pentru copilul aflat în dificultate” este de a preveni abandonul și instituționalizarea copiilor în timpul zilei, a unor activități de îngrijire, educație, recreere – socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viață independentă, orientare școlară pentru copii cât și a unor activități de sprijin, consiliere, educare pentru părinți sau reprezentanții legali, precum și pentru alte persoane care au în îngrijire copii.

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în ,,Centrul de zi pentru copilul aflat în dificultate” sunt:
1. copiii și părinții cărora li se acordă servicii destinate prevenirii separării lor;
2. copiii care au beneficiat de o măsură de protecție specială și au fost reintegrați în familie;
3. copiii care beneficiază de o măsură de protecție specială;
4. părinții ai căror copii beneficiază de o măsură de protecție specială.

Principalele funcții ale serviciului social ,,Centrul de zi pentru copilul aflat în dificultate” sunt următoarele:
I. de furnizare a serviciilor sociale de interes public local, prin asigurarea următoarelor activități:
1. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu familia / reprezentantul legal al persoanei beneficiare;
2. asigurarea serviciilor de educație și îngrijire, integrare/ reintegrare socială, recreere - socializare, consiliere, orientare școlară a copilului;
3. asigura un program educațional adecvat vârstei, nevoilor, potențialului de dezvoltare și particularităților copiilor;
4. asigura activități recreative și de socializare ;
5. asigura copiilor consiliere psihologica și orientare școlară ;
6. asigura familiei beneficiare, servicii de asistenta socială, consiliere și sprijin.
II. de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:
1. prin distribuirea pliantelor centrului care au rolul de a ne mediatiza în întreaga comunitate a municipiului Bacău.
2. prin implicarea mass-media, la manifestările organizate de Centrul de zi.
3. realizarea de activități în comun cu școli și grădinițe de masă, activități în care copilul se poate întâlni, cunoaște și socializa;
4. la manifestările organizate, s-au realizat fotografii care au fost expuse, pe site-ul instituției;
III. de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:
1. implicarea în activități de sprijin și consiliere a familiei beneficiarului, în vederea depășirii situațiilor de criză.
2. derularea activităților educaționale, recreative și de socializare, în vederea creșterii șanselor de integrare-reintegrare socială și școlară a copilului,
3. creșterii calității vieții copilului prin formarea – consolidarea abilităților de autonomie personală și autoservire.
4. dezvolta programe specifice pentru prevenirea comportamentelor abuzive ale părinților și a violentei în familie ;
5. contribuie la depistarea precoce a situațiilor de risc ce pot determina separarea copilului de părinții săi;
6. implicarea în activități de socializare.
IV. de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:
1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;
2. realizarea de evaluări periodice a nevoilor copilului;
3. activități de monitorizare a evoluției înregistrate în implementarea PIP ;
4. îmbunătățirea calității serviciilor oferite prin implicarea voluntarilor.
V. de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului prin realizarea următoarelor activități:
1. păstrarea și folosirea corespunzătoare a dotărilor centrului;
2. identificarea corectă a necesarului de materiale și consumabile;
3. stabilirea de atribuții pentru fiecare salariat, folosirea eficientă a timpului de muncă.

Toate serviciile acordate sunt gratuite.
Back to content