Oficiul Juridic - Direcția de Asistență Socială Bacău

Du-te la conținut

Animated textheadlineswords
Lista furnizorilor de servicii sociale o puteți consulta aici.

Direcția de Asistență Socială  Bacău
 este membră în organizațiile:
Conform legislației specifice în vigoare Biroul Resurse Umane, Sănătatea și Securitatea Muncii are următoarele atribuții:

1. reprezintă Direcţia de Asistenta Sociala a municipiului Bacău pe baza de  mandat   al   directorului   Direcţiei   de   Asistenta   Sociala  a municipiului Bacău, in fata instanţelor judecătoreşti de orice grad si a altor autorităţi;
2. instrumentează cauzele in care  Direcţia de Asistenta Sociala a Municipiului Bacău figurează ca parte (formularea cererilor de chemare in judecata, redactarea intampinarilor, declararea cailor de atac si alte acte solicitate de instanţa);
3. formulează proiecte de convenţii, de statute, contracte, acte administrative;
4. asigura baza de documentare juridica si legislativa a Direcţiei de Asistenta Sociala a municipiului Bacău;
5. urmăreşte derularea contractelor civile, comerciale sau de altă natură, in care Direcţia de Asistenta Sociala a Municipiului Bacău este parte;
6. formulează avize juridice scrise la solicitarea conducerii;
7. răspunde la petiţii si oferă consultaţii juridice persoanelor fizice in legătura cu litigiile in care Direcţia de Asistenta Sociala a municipiului Bacău figurează ca parte;
8. avizează pentru legalitate toate actele in care Direcţia de Asistenta Sociala a municipiului Bacău este parte;
9. intocmeste si fundamentează proiectele de Hotărâri ale Consiliului Local Bacău si proiectele de decizii ale directorului Direcţiei de Asistenta Sociala a municipiului Bacău in domeniul sau de activitate;
10. reprezintă Direcţia de Asistenta Sociala a municipiului Bacău in fata Notarului Public in vederea perfectării actelor cu caracter patrimonial si in raporturile juridice cu terţe persoane fizice sau juridice;
11. tine evidenta cauzelor si a termenelor la dosarele aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti;
12. avizează legalitatea contractelor civile, comerciale sau de altă natură, incheiate de Direcţia de Asistenta Sociala a municipiului Bacău cu terţe persoane fizice sau juridice;

Înapoi la cuprins