Venituri salariale - Direcția de Asistență Socială Bacău

Go to contentLista furnizorilor de servicii sociale o puteți consulta aici.

Direcția de Asistență Socială  Bacău
 este membră în organizațiile:
TRANSPARENȚA  VENITURILOR  SALARIALE

ART. 33 din LEGA-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

   Transparenţa veniturilor salariale
(1) Toate autorităţile şi instituţiile publice enumerate la art. 2 alin. (1) şi (3) vor publica la sediul propriu şi pe pagina proprie de internet, în datele de 31 martie şi 30 septembrie ale fiecărui an, şi vor menţine publicată o listă a tuturor funcţiilor din autorităţile sau instituţiile publice respective ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice, cuprinzând următoarele:

   a) salariul de bază, solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază, indemnizaţia de încadrare sau indemnizaţia lunară, după caz;
Funcțiile și salariul de bază din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău sunt prevăzute în:
- Anexa nr. II  din Legea nr.153/2017 Familia ocupațională de funcții bugetare „SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ“;
- Anexa Nr. VIII  din Legea nr.153/2017 Familia ocupațională de funcții bugetare „ADMINISTRAȚIE“;
- Hotărârea nr. 479/23.12.2021 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău, pentru anul 2022.

   b) tipul, baza de calcul, cota procentuală, valoarea brută a sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor şi premiilor eligibile pentru fiecare funcţie, precum şi baza legală a acordării acestora;
   Salariații Direcției  de Asistență Socială a Municipiului Bacău  nu beneficiază de sporuri  pentru condiții de muncă, compensaţii,  adaosuri sau premii.

  Sporuri acordate conform prevederilor LEGII-CADRU nr. 153/2017:
 ART. 15
   Drepturi salariale pentru activitatea de control financiar preventiv
   Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10%.
 ART. 22
   Sporul pentru persoanele cu handicap
   Pentru activitatea desfăşurată de persoanele cu handicap grav sau accentuat, în cadrul programului normal de lucru se acordă un spor de 15% din salariul de bază/solda de funcţie/salariul de funcţie/indemnizaţia de încadrare.

-  Anexa II - Familia ocupațională de Funcții Bugetare  Sănătate și Asistență Socială, Cap.I-  Unități sanitare, de asistență socială și de asistență medico-socială
Notă
  5^1. Persoanele care ocupă funcţia de psiholog în unităţile sanitare, unităţile de asistenţă medico-socială şi unităţile de asistenţă socială şi care deţin specializarea psihologie clinică beneficiază de majorarea salariului de bază cu 10%.

   c) valoarea anuală a voucherelor de vacanţă care urmează să fie acordate pentru o perioadă lucrată de un an, precum şi baza legală a acordării acestora;
   Salariații Direcției  de Asistență Socială a Municipiului Bacău, conform  art. I   din Ordonanța de Urgență nr. 131 din 17 decembrie 2021 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene,  beneficiază de  vouchere de vacanță în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat, care urmează să fie acordate în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

   d) valoarea anuală a indemnizaţiei de hrană care urmează să fie acordată pentru o perioadă lucrată de un an, precum şi baza legală a acordării acesteia;
      Salariații Direcției  de Asistență Socială a Municipiului Bacău  beneficiază începând cu 1 ianuarie 2019, lunar de  indemnizaţie de hrană în conformitate cu Art. 18 alin. (1) din LEGEA-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, si pentru anul 2022 in conformitate cu prevederile  Art. I alin. (6) din Ordonanţă de Urgenţă nr. 130 din 17 decembrie 2021 privind  unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea şi completarea unor acte normative, la nivelul din anul 2021.
  
   e) orice alte drepturi în bani şi/sau în natură, dacă este cazul, precum şi baza legală a acordării acestora;
    Salariații Direcției  de Asistență Socială a Municipiului Bacău  nu beneficiază de alte drepturi în bani și/sau în natură.
 
   f) orice informaţii cu privire la posibile limitări ale venitului salarial, precum şi baza legală a acestora.
Back to content