Venituri salariale - Direcția de Asistență Socială Bacău

Go to content
Anunțuri
Lista furnizorilor de servicii sociale o puteți consulta aici.

Raportul de activitate
pe anul 2019
poate fi vizualizat aici

Documentele pentru accesarea serviciilor sociale acordate sau gestionate de Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău pot fi depuse și on-line la adresa contact@dasbacau.ro.

ART. 33 din LEGA-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
 
   Transparenţa veniturilor salariale
 
   (1) Toate autorităţile şi instituţiile publice enumerate la art. 2 alin. (1) şi (3) vor publica la sediul propriu şi pe pagina proprie de internet, în datele de 31 martie şi 30 septembrie ale fiecărui an, şi vor menţine publicată o listă a tuturor funcţiilor din autorităţile sau instituţiile publice respective ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice, cuprinzând următoarele:
    a) salariul de bază, solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază, indemnizaţia de încadrare sau indemnizaţia lunară, după caz;
FUNCȚIILE  DIN CADRUL DIRECȚIEI  DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BACĂU SUNT PREVĂZUTE IN:
-          ANEXA NR. II  DIN LEGEA NR.153/2017 FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE „SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ“
-          ANEXA NR.VII  DIN LEGEA NR.153/2017 FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE „ADMINISTRATIE“
  b) tipul, baza de calcul, cota procentuală, valoarea brută a sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor şi premiilor eligibile pentru fiecare funcţie, precum şi baza legală a acordării acestora;
  SALARIATII DIRECȚIEI  DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BACĂU  NU BENEFICIAZĂ DE SPORURI  PENTRU CONDIȚII DE MUNCĂ, COMPENSAŢII,  ADAOSURI SAU PREMII SPORURI ACORDATE CONFORM PREVEDERILOR LEGII-CADRU nr. 153/2017:
 
ART. 15
 
   Drepturi salariale pentru activitatea de control financiar preventiv
  Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10%.
 
 ART. 22
 
   Sporul pentru persoanele cu handicap
  Pentru activitatea desfăşurată de persoanele cu handicap grav sau accentuat, în cadrul programului normal de lucru se acordă un spor de 15% din salariul de bază/solda de funcţie/salariul de funcţie/indemnizaţia de încadrare.
-  Anexa II - Familia ocupațională de Funcții Bugetare  Sănătate și Asistență Socială, Cap.I-  Unități sanitare, de asistență socială și de asistență medico-socială,

Notă
 5^1. Persoanele care ocupă funcţia de psiholog în unităţile sanitare, unităţile de asistenţă medico-socială şi unităţile de asistenţă socială şi care deţin specializarea psihologie clinică beneficiază de majorarea salariului de bază cu 10%.
   c) valoarea anuală a voucherelor de vacanţă care urmează să fie acordate pentru o perioadă lucrată de un an, precum şi baza legală a acordării acestora;
 
   SALARIATII DIRECȚIEI  DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BACĂU, conform  art.36 alin.  (1) din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene,  beneficiază din anul 2019 de  vouchere de vacanţă în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat, care urmează să fie acordate în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

Anexe
Back to content