refugiatiucraina - Direcția de Asistență Socială Bacău

Go to contentLista furnizorilor de servicii sociale o puteți consulta aici.

Direcția de Asistență Socială  Bacău
 este membră în organizațiile:
        Persoanele fizice care găzduiesc cetățeni străini sau apatrizi aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, beneficiază de decontarea cheltuielilor cu hrana și cazarea după cum urmează:
• 20 de lei/zi/persoană găzduită pentru hrană;
• 50 de lei/zi/persoană găzduită pentru cazare.

        Persoanele fizice care găzduiesc pe raza municipiului Bacău cetățeni străini sau apatrizi aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina sunt obligați să anunțe de îndată Direcția de Asistență Socială Bacău la numerele de telefon 0372 777 859 sau 0372 521 018, pentru a putea beneficia de decontarea  cheltuielilor cu hrana și cazarea prevăzute la art. 1 alin. (10) din O.U. G. nr. 15/2022.

        Pentru a beneficia de decontare, persoanele fizice pot depune în primele 3 zile lucrătoare ale fiecărei luni, pentru luna precedentă, la Direcția de Asistență Socială Bacău din strada Ștefan cel Mare, nr. 17A sau prin e-mail la refugiati.ucraina@dasbacau.ro, o cerere în care precizează numărul persoanelor găzduite, numele și prenumele acestora, localitățile din care declară aceștia că provin și intervalul de timp pentru care se solicită decontarea cheltuielilor cu hrana și cazarea, însoțită de:
1. o declarație pe propria răspundere cu privire la realitatea informațiilor cuprinse în cerere;
2. copia actului de identitate a solicitantului și copii după documentele care atestă dreptul de folosință asupra locuinței în care sunt găzduite persoanele provenite din zona conflictului armat din Ucraina;
3. un extras de cont, în cazul în care se optează pentru plata sumelor prin virament bancar;
4. declarații din partea persoanelor găzduite cu privire la perioada în care au beneficiat de hrană și cazare la adresa pentru care se solicită decontarea.

        Cererea se depune de către o singură persoană pentru aceeași locuință. Cererile depuse după termenul de 3 zile menționat mai sus se vor soluționa în luna următoare.

        Informații suplimentare se pot obține la numerele de telefon 0372 777 859 sau 0372 521 018 (Biroul Beneficii Sociale).
       
        Fișiere necesare în vederea decontării:

Back to content